Retningslinjer og tips for Ansvarlig Spilling

NorskeAutomater.com er nettside som ikke tilbyr spill med ekte penger og som således ikke kan tilby noen egne anvendbare verktøy som kan motarbeide negative konsekvenser / opplevelser av pengespill.

Vi understreker allikevel at online spill med ekte penger er noe vi ønsker at og fremhever at skal være en lystbetont opplevelse for våre lesere og som ikke skaper negative konsekvenser.

NorskeAutomater.com oppfordrer derfor deg som besøkende på våre sider om å lese gjennom og ta til etterretning de opplysningene som du finner på denne siden. Vi vil komme med konkrete tips og råd om hvordan du kan oppdage skadelig spill hos deg selv eller andre og hvilke grep du kan gjøre for å bedre din eller andres situasjon.

Hva handler ansvarlig spill om?

Kort fortalt kan man si at ansvarlig spill handler om å beskytte spillere mot skadelig spilling. Skadelig spill er i denne sammenhengen et samlebegrep som omhandler flere momenter, deriblant for mye spill, tap av kontroll, avhengighet og mer.

For de aller fleste fungerer pengespill på nett som en hyggelig og ufarlig fritidsaktivitet, men for enkelte kan altså den samme spillingen ta en mer skadelig vending. Som spiller er det du som i utgangspunktet er den ansvarlige part og dette betyr at du selv har som oppgave å følge med på om din spilling begynner å føre til negative konsekvenser og opplevelser.

I løpet av de siste årene har imidlertid de ulike casinoene blitt pålagt å føre strengere kontroll over sine spillere og må nå i langt større grad drive forebyggende arbeid og forsøke å minimere skadelig spilling. Dette gjør man ved å tilby verktøy som kan være nyttige for den enkelte spiller, men man må altså være i stand til å se på sin egen spillutvikling med et kritisk blikk. Man ønsker også at casinoene skal ha systemer som fanger opp dem som har en uheldig utvikling, og man kan helt klart si at bransjen beveger seg i riktig retning på dette feltet.

De fleste casinoene som du finner på denne siden er regulert av Malta Gaming Authority og/eller UK Gambling Commission, og dette er to statlige regulatoriske myndigheter som i disse dager har en langt mer aggressiv tilnærming til ansvarlig spill – og da spesielt overfor de ulike casinoene som skal motta lisenser av dem.

Videre i denne teksten kan du lese mer om de ulike faresignalene som omhandler usunne og negative konsekvenser av din egen spilling.

Hvem kan oppleve skadelig spill?

Veldig mange av de som spiller er helt sikre på at de har kontroll på egen spilling, men faktum er at skadelig spill er noe som kan ramme absolutt alle. Dette gjelder uansett alder, kjønn eller bakgrunn.

Spillere som har en familiehistorie hvor det tidligere har vært spilleproblemer har en noe større sjanse for å utvikle dette selv, og man ser at både arv og miljø kan være mulige faktorer i så måte.

Hvis du begynte å spille tidlig så er også dette en risikofaktor du skal være klar over, og ha i bakhodet. Man har også funnet ut at spillere som lider av bestemte medisinske lidelser også er predisponert for å utvikle problematisk spillatferd, og faktisk er det 7 ganger større risiko for dette om du for eksempel lider av Parkinson (BeGambleAware.com)

En av de største utfordringene med skadelig spill er at det er en avhengighet som det kan være vanskelig å se, og det kalles derfor også for en ‘skjult avhengighet’.

Ofte er det slik at en person som har et problematisk forhold til spill må stå frem og innrømme det for sin familie og/eller venner, og dette er det åpenbart knyttet noen store utfordringer til – deriblant at det ofte da allerede kan ha gått svært langt.

En problematisk spillatferd er i veldig mange tilfeller ikke bare skadelig for én person, men også for de menneskene som omgås spilleren i det daglige liv. Dette kan da være både nær og utvidet familie, men også venner og bekjente.

Årsaker til problematisk spilling

Det forskes mye på hva det er som kan være årsaken til problematisk og skadelig spilling, men man har rett og slett ikke kommet frem til noen klare svar på årsak og virkning her – det er rett og slett ingen som vet.

Som nevnt ovenfor så kan flere ting som både familiehistorie, debutalder samt at man har vunnet store gevinster tidlig i ‘spillekarrieren’ ha sammenheng med problematisk spilling, men man kan altså ikke konkludere.

Det er også på det rene at spilleproblemer ofte ikke er et isolert fenomen og at mange i tillegg har andre utfordringer som for eksempel narkotika og/eller alkohol.

Man har også via studier funnet ut at det finnes arvelige risikofaktorer som kan gjøre deg predisponert for avhengighetsskapende lidelser og impulsivitet.

Det eneste man i bunn og grunn kan konkludere med er at det er både psykologiske, sosiale og biologiske faktorer som spiller inn i utviklingen av skadelig spilling.

Tegn på skadelig spilling

Å definere hva som er årsaken til problematisk spillatferd med ekte penger er altså ingen enkel sak og det finnes ingen klare svar på dette.

Det man imidlertid vet en god del om er tegn som man skal være oppmerksomme på, og dette gjelder både i forhold til egen spillatferd og atferden til noen i nær eller utvidet familie, eller venner.

Følgende tegn kan indikere skadelig spill med ekte penger.

* Du bruker mer tid og penger på spilling enn hva du har råd til.

* Du synes det er vanskelig å stoppe å spille.

* Du diskuterer og krangler med familie og venner om penger og spilling.

* Du mister interessen for vanlige aktiviteter og hobbyer, og deriblant å gå ut med venner, drive idrett eller å tilbringe tid med familien.

* Du tenker og snakker alltid om spilling.

* Du lyver om spillingen din eller skjuler den for andre mennesker.

* Du jakter på tapene dine for å komme deg ut av økonomiske problemer.

* Du spiller til alle pengene dine er brukt opp.

* Du låner penger, selger eiendeler eller lar være å betale regningene dine for å ha penger til å spille.

* Du må spille for større beløp eller over lengre tidsrom for å få den samme følelsen av spenning.

* Du forsømmer jobb, skole, familie eller personlige behov eller ansvarsoppgaver i husholdningen på grunn av spilling.

* Du føler deg nervøs, bekymret, skyldig, deprimert eller irritabel.

Hentet fra: BeGambleAware.com

Hvordan snakker man med noen om problemet?

Det ligger i naturen til oss mennesker at vi ikke ønsker å innse når vi selv har problemer og det kan være vanskelig å innrømme en avhengighet for andre – uansett hva det dreier seg om. Det er ikke noe annerledes når det kommer til skadelig spilling, og ofte er det slik at familie og venner oppdager dette først ettersom man som avhengig ofte er i en type fornektelse hvor man selv mener at man har kontroll.

Ofte vil det da være personene rundt som må ta et ansvar og strekke ut en hånd, og dette er ingen enkel øvelse. Å strekke ut en hånd er sentralt når man skal snakke med noen om deres spilleavhengighet og det aller viktigste er at man ikke er fordømmende, men at man kommuniserer på en positiv og forståelsesfull måte.

Et veldig godt råd er at man starter med såkalte ‘jeg’-setninger.

* ’Dette synes jeg er vanskelig å ta opp, men jeg vil at du skal vite at jeg er veldig glad i deg og at jeg er bekymret for at det du driver med ikke er bra for deg.’

‘Jeg har merket at du kanskje ikke har hatt det så bra med deg selv i det siste, og dette er noe som jeg er bekymret for. Jeg er din venn og har lyst til å hjelpe deg.’

* ‘Jeg er veldig glad i deg og er bekymret for deg, for det du driver med er veldig skummelt og risikabelt. Du vet kanskje hva jeg snakker om?’

Som du ser så kan det være smart å ha en åpen tilnærming som gjør at personen du snakker med selv får muligheten til å åpne seg.

Du bør derfor unngå en konfronterende og hard linje hvor personen du snakker med lukker seg inn i seg selv.

Man har en munn og to ører, og med det mener vi at du skal være flink til å lytte når personen har begynt å snakke. Vær tålmodig og ikke avbryt, og din jobb er å holde roen under samtalen.

Til sist vil vi understreke at man ikke skal godta unnskyldninger og bortforklaringer for problemspillingen, men man skal som sagt allikevel holde roen og være forståelsesfull.

Og til sist: ikke lån penger til en spiller som du allerede mistenker at har problemer. Dette kan gjøre problemet verre.

Hvem kan du kontakte?

Er du bekymret for at du eller noen du kjenner har utviklet problemer med pengespill på nett, eller befinner seg i faresonen?

Da er det viktig at du oppsøker hjelp!

Ta kontakt med:
Spilleavhengighet.no
Hjelpelinjen.no

Litteraturliste:
* https://www.begambleaware.org/gambling-problems/who-does-problem-gambling-affect/

* https://www.begambleaware.org/gambling-problems/who-does-problem-gambling-affect/what-causes-problem-gambling/

* https://www.begambleaware.org/gambling-problems/signs-to-look-out-for/

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NorskeAutomater.com.