Regler og vilkår

Introduksjon

1.1 Følgende regler og vilkår gjelder når du bruker vår nettside.
1.2 Ved å bruke vår nettside godtar du følgende regler og vilkår i sin helhet, og tilsvarende, om du er uenige i disse regler og vilkår eller deler av disse, skal du ikke bruke vår nettside.
1.3 Hvis du skulle registrere deg på vår nettside, laste opp noe materiale til vår nettside eller bruke noen av våre tjenester på vår nettside vil vi uttrykkelige spørre om ditt samtykke om å godta følgende regler og vilkår.
1.4 Du må være minst 18 år for å bruke vår nettside, og ved å bruke vår nettside eller ved å godta disse regler og vilkår, garanterer du og viser oss at du er minst 18 år gammel.

2. Merknader om opprettshav

2.1 Opprettshav (C) 2020 NorskeAutomater.com
2.2 Med forbehold for de uttrykkelige bestemmelsene i disse vilkårene:

Vi, sammen med våre samarbeidspartnere, eier og kontrollerer all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter på vår nettside og materialet på vår nettside, og
All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter på vår nettside og materiellet på vår nettside er forbeholdt.

3. Tillatelse til å bruke nettsiden

3.1 Du kan:

* Lese / bruke våre nettsiden gjennom en nettleser,
* Laste ned sider fra våre nettsider for hurtigbufring i en nettleser
* Skrive ut sider fra vår nettside for personlig og ikke-kommersiell bruk, gjennom å bevise at slik printing ikke er systematisk eller overdreven.
* Streame lyd og videofiler fra vår nettside gjennom å bruke medieavspillere på vår side, og
* Bruke tjenestene på våre nettsider gjennom en nettleser i henhold til våre regler og vilkår.

3.2 Med unntak av det som er tillatt i seksjon 3.1 og i henhold til de øvrige regler og vilkår kan du ikke laste ned noe material fra vår nettside eller lagre slikt materiale på din enhet.

3.3 Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse regler og vilkår skal du ikke endre eller på noen annen måte modifisere noe materiell på vår nettside.

3.4 Med mindre du eier eller kontrollerer relevante rettigheter til materialet skal du ikke:
* Republisere materialet fra vår nettside (inkluder republisere på en annen nettside)
* Selge, leie ut eller underlisensiere materiale fra vår nettside
* Vise noe materiale fra vår nettsted offentlig
* Utnytte materiale fra vår nettside av kommersielle årsaker, eller
* Redistribuere materiale fra vår nettside.

3.5 Med unntak av de nevnte momenter i seksjon 3.4 kan du redistribuere vårt nyhetsbrev i utskrevet eller elektronisk form til hvem du måtte ønske.

3.6 Vi forbeholder oss rettigheten til å suspendere eller gi begrenset tilgang til vår nettside, til visse deler av vår nettsider eller på gitte funksjoner på vår nettside. Vi kan, for eksempel, suspendere tilgang til nettsiden hvis vi har vedlikehold på servere eller når vi oppdaterer nettsiden. Du skal ikke omgå eller forsøke å omgå slike begrensninger på nettsiden.

4. Misbruk av nettsiden

4.1 Du kan ikke:
* Bruke vår nettside på en måte eller gjennomføre handlinger som kan skape skade på nettsiden eller som svekker ytelsen, tilgjengeligheten, integriteten eller sikkerhet på nettsiden.
* Bruke nettsiden på en måte som er ulovlig, falsk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlig, falsk eller skadelig intensjon eller handling.
* Hacke eller på annen måte tukle med vår nettside
* Undersøke, scanne eller teste sårbarheten av vår nettside uten vår tillatelse
* Omgå enhver autentisering, sikkerhetssystem eller prosesser på eller i forbindelse til vår nettside
* Bruke vår nettside til å kopiere, lagre, beverte / hoste, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiell som består av eller er linket til spionprogramvare (spyware), datavirus, trojanske hester, ormer, keylogger, rootkit eller noen form for annen skadelig dataprogramvare.
* Pålegge en urimelig stor vekt på våre nettsides ressurser (inkludert båndbredde, lagringskapasitet eller prosesseringskapasitet
* Dekryptere eller dechiffrere noen kommunikasjon sendt av eller til vår nettside uten tillatelse
* Gjennomføre enhver systematisk eller automatisk datainnsamlingsaktivitet på eller i tilknytning til vår nettside uten uttrykt skriftlig tillatelse
* Skaffe tilgang eller på noen annen måte samhandle med vår nettside ved bruk av robot, søkerobot eller andre hjelpemidler, med unntak av et mål om søkemotorindeksering
* Bruke nettstedet vårt unntatt ved hjelp av vårt offentlige grensesnitt
* Bryte direktivene som er uttrykt i robots.txt filen for vår nettside
* Bruke data innsamlet fra vår nettsiden til noen form for direkte markedsføringsaktivitet
* Gjøre noe som forstyrrer den normale bruken av vår nettside

4.2 Du må forsikre om at all informasjon du gir til oss gjennom vår nettside eller i forbindelse med vår nettside er sann, korrekt, oppdatert, komplett og ikke villedende

5. Affiliatelenker

5.1 Vår nettside inneholder lenker til tredjepartselgers nettsider som tilbyr varer og/eller tjenester.

5.2 Vi kan få godtgjørelse fra en tredjepart hvis du trykker/klikker på den aktuelle tredjepartens link på vår nettside og deretter gjør et kjøp på denne tredjepartens nettside, eller om du bruker en relevant kode som er publisert på vår nettside når du gjør et kjøp på selgers nettside.

5.3 Du anerkjenner at
* Vi ikke bestandig undersøker / gjennomgår tredjepartselgere
* Vi ikke alltid sjekker, reviderer, overvåker eller kontrollerer: identiteten, kredittverdigheten eller bona fide av tredjepartselgere, sikkerheten til tredjepartselgeres nettsider eller nøyaktigheten i informasjonen som publiseres på tredjepartselgeres nettsider
* Vi ikke er part I noen kontrakt i forbindelse med salg eller kjøp av varer eller tjenester som er inngått mellom deg og tredjepartselger og,
* Vår nettside inneholder informasjon gitt oss av tredjepartselger og at vi ikke alltid sjekker, kontrollerer eller overvåker nøyaktigheten i denne informasjonen og følgelig ikke er ansvarlig overfor deg i forbindelse med noen tap aller skade som oppstår som følge av bruk av tredjepartselgers nettside, informasjon gitt av tredjepartselgers nettside, ethvert tilbud gitt av tredjepartselger eller enhver avtale/kontrakt med tredjepartselger

5.4 Vi er ikke ansvarlig for håndhevingen eller noen forpliktelser som oppstår som en følge av en kontrakt mellom deg og en tredjepart, og vi har ingen forpliktelser til å mekle mellom partene i et slikt kontraktsforhold.

5.5 Bestemmelsene i seksjon 5 er underlagt avsnitt 13.1.

6. Våre rettigheter til bruk av ditt innhold

6.1 I våre regler og vilkår betyr ‘ditt innhold’ alt arbeid og materiell, inkludert og uten begrensning tekst, grafikk, bilder, lydmateriale, videomateriale, audiovisuelt materiale, script, programvare og filer som du sender til oss eller til vår nettside for lagring og publisering av, behandling av eller sendt via vår nettside.

6.2 Du gir oss en ubegrenset lisens (verdensomspennende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv og avgiftsfri) til å kunne bruke, reprodusere, lagre, tilpasse, publisere, oversette og distribuere ditt innhold i alle eksisterende og fremtidige medier ELLER reprodusere, lagre og publisere ditt innhold på og i forbindelse med denne nettsiden eller en oppfølger av nettsiden.

7.0 Brudd på regler og vilkår

7.1 Brudd på gjeldende regler og vilkår vil føre til at NorskeAutomater.com vil gå til rettslige skritt.

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NorskeAutomater.com.