Personvern

Hva er NorskeAutomater.com?

NorskeAutomater.com er en casino affiliate nettside som er fri og åpen for alle brukere. Nettsiden vil videre i dette dokumentet omtales som ‘vi’, ‘oss’ eller ‘vår’.

Vi tilbyr ikke spill med ekte penger på våre sider og samler således inn minimalt med personlig informasjon fra besøkende på våre sider.

Videre i dette dokumentet som omhandler personvern vil du finne informasjon om både dine rettigheter og våre plikter. Du vil her også få informasjon om hvordan, hvorfor og når vi behandler dine personlige opplysninger.

Informasjon vi samler inn

Når det gjelder innsamling av dine personlige data så er dette data som vi mottar fra deg på frivillig basis. Vi behandler dine data i følge retningslinjene / lovverket som kommer klart til uttrykk i General Data Protection Regulation (GDPR) fra EU.

Innsamling av personlige opplysninger skjer via følgende kanaler:

Påmelding til nyhetsbrev – frivillig via påmeldingsskjema
Opplysninger fra nyhetsbrevtjenesten Aweber.

Informasjon vi samler inn:
Navn
E-postadresse
Informasjon om åpning av e-post

De personlige opplysningene vi har lagret om deg gjeldende nyhetsbrevet ligger på en trygg og sikker tredjepartserver (Aweber.com). Du har rett til når som helst å kontakte oss og be om å få utlevert de opplysninger vi til enhver tid måtte ha lagret som omhandler deg.

Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke og i dette tilfellet få slettet alle opplysninger om deg og bli avmeldt fra nyhetsbrevet.

Hvordan vi bruker informasjonen vi samler inn
Informasjonen / data vi samler inn i forbindelse med oppmelding til vårt nyhetsbrev brukes til å sende ut reklame og tilbud knyttet til vår virksomhet.

Vi får også oversikt om hvorvidt du har åpnet vårt utsendte nyhetsbrev eller ikke, og kan således benytte denne informasjon til å lage nye e-postsegmenter med deg og andre brukere som heller ikke har åpnet våre nyhetsbrev. Dette gjør vi for å komme med påminnelser eller for å presentere andre tilbud.

Du vil ikke få tilsendt markedsføringsmateriell som omhandler andre ting enn det som er regnet som vår kjernevirksomhet.

Samtykke
Vi samler, som du ser, ikke informasjon om deg uten ditt samtykke. Ditt samtykke gis oss ved at du frivillig melder deg opp til vårt nyhetsbrev og da oppgir ditt navn og e-postadresse.

Som nevnt kan du trekke samtykket ditt når som helst og kreve å få slettet dine opplysninger.

Aweber.com og datarettigheter
De dataene du oppgir til oss på våre sider oppbevares som nevnt hos tredjeparten Aweber.com, og det er dette selskapet som tilbyr utsendelse av nyhetsbrev.

I følge Aweber har du følgende rettigheter med tanke på dine data:

Retten til å bli informert:
Du kan når som helst spørre etter dine personlige data, hvordan de brukes og hvorfor de brukes nå.

Retten til tilgang:
Du har rett til å få tilgang til din personlige informasjon.

Rett til utbedring:
Du kan oppdatere eller spørre om å få gjort oppdateringer av din personlige informasjon til enhver tid.

Rett til å slette:
Du kan kreve å få slettet dine personlige data, videre formidling av data og be om stans i behandling av dine data.

Rett til stans av e-post:
Du kan kreve å bli meldt av nyhetsbrevet til enhver tid.

Videreformidling av dine data
Vi kommer ikke under noen omstendigheter til å dele dine personlige opplysninger med utenforstående parter. Unntak vil være i de tilfeller hvor du selv har gitt samtykke til dette, og det er da vår plikt å innhente et slikt samtykke.

De som bearbeider de data vi har samlet inn er kontraktsfestet til å følge alle lover og regler forbundet med GDPR, personvern og andre tiltak som skal sikre konfidensialitet og sikkerhet.

Våre forbehold
Det er en kjensgjerning at overføring av informasjon over internett er forbundet med en viss risiko. Vi har derfor tatt rimelige grep for å sørge for at de personlige opplysningene du overfører er beskyttet så langt det lar seg gjøre.

Vi forbeholder oss allikevel retten til ikke å kunne holdes ansvarlig dersom personlig informasjon kommer på avveie til ikke-autoriserte tredjeparter grunnet årsaker som ligger utenfor vår kontroll.

Klagetilgang
Som nevnt tidligere bearbeider vi kun personlig informasjon som du har oppgitt til oss gjennom samtykke.

Denne bearbeidingen skjer i henhold til det enhver tid gjeldende lovverk for personvernbeskyttelse.

Skulle du allikevel ha en klage på hvordan vi behandler dine personlige opplysninger eller dine opplysninger blir brukt på en måte som du ikke er fornøyd med har du muligheten til å sende inn en klage til oss.

Vi vil da håndtere denne klagen og rette opp i eventuell feilbehandling av personlige opplysninger i henhold til dine ønsker.

Inger Hansen har lang erfaring som skribent i casinobransjen, og har publisert innhold for flere store norske nettsider siden 2010. Hansen er per dags dato Content Manager, og har ansvar for innholdspublisering på NorskeAutomater.com.